Eesti Orienteerumisliidu litsents aastaks 2008

Kehtivus

EOL 2008.a. litsents kehtib 01.12.2007 – 30.11.2008.


Litsentsi hind

Võistlusklass kuni 16.03 alates 17.03.2008

MN21,MN35,MN40,MN45,MN50,MN55 160.- kr. 200.- kr.
MN20,MN60 80.- kr. 100.- kr.
MN65+,MN18,MN16,MN14,MN12 40.- kr. 50.- kr.

Litsentsi hinna määrab vanusejärgne võistlusklass aastal 2008. Hinnad on Eesti kroonides.

Litsentsi omandamine

Litsentsi tellimise eelduseks on olemas olev EOLi kood. EOLi koodi saab tasuta, selleks tuleb täita vastav registreerimisvorm EOLi koduleheküljel (http://www.orienteerumine.ee/eteenused/tellikood.php). Koodiomanike nimekirja on võimalik vaadata EOLi koduleheküljelt (http://www.orienteerumine.ee/eteenused).

2008 aasta litsentsi saab tellida alates 01.11.2007. Litsentsi tellimiseks tuleb täita ankeet EOLi koduleheküljel: (www.orienteerumine.ee/eteenused/tellilitsents.php). Täitmisel jälgida ankeedi juures olevat juhendit. Litsentsi tellimisel tuleb valida litsentsi saaja 2008. aasta hooaja vanusejärgne võistlusklass ja määrata o-jooksus esindatav EOLi klubi (kui ei ole EOLi klubi liige, siis valida klubide nimekirjast „-“).


Litsents hakkab kehtima alates päevast, millal litsentsitasu on laekunud Eesti Orienteerumisliidu pangaarvele number 10220034030010 (Eesti Orienteerumisliit) Ühispangas.


Litsentsi omanike nimekirja on võimalik vaadata EOLi koduleheküljelt (http://www.orienteerumine.ee/eteenused/eollitsents.php).

Litsentsiomanike õigused

EOL 2008. aasta litsentsiomaniku õigused:

Osaleda 2008. aasta Eesti individuaalsetel meistrivõistlustel orienteerumisjooksus, rattaorienteerumises ja suusaorienteerumises vastavalt EMV juhendile.

Osaleda 2008. aasta Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel suusaorienteerumises, orienteerumisjooksus litsentsi märgitud EOL klubi võistkonnas vastavalt EMV juhendile.

Saada litsentsi kehtivusperioodil soodustusi EOLi partneritelt ja klubidelt vastavalt kolmandate poolte pakkumistele.


Õigused hakkavad kehtima alates litsentsitasu laekumisest EOLi pangaarvele ja ei oma tagasiulatuvat mõju.


Muud

Käesoleva juhendiga määratlemata küsimused ja vaidlused seoses EOLi litsentsidega lahendab Eesti Orienteerumisliidu juhatus.


Vastu võetud :

Kinnitatud EOL juhatuses 29.09.2007, juhatuse otsus nr 559.