Eesti koondise koostamise alused
suusaorienteerumises 2008 aastal.
MN21 EM 14-20 jaanuar 2008 S-schanf Sveits

1.Võistkonna suurus sõltub sportlaste sportlikust tasemest ja koondise koostamisel arvestatakse 2007.a. saavutatud tulemusi ning tulemusi 25-26.12. 2007.a Eesti MV-l Kõverjärvel.

1.1 Katsevõistlustel arvestatakse tulemusi ja punkte ainult neil sportlastel, kes on hiljemalt 30.11.2007 teatanud oma soovist kandideerida koondisesse Raul Kudrele.


Katsevõistlusteks on EMV 25-26.12.2007.a. M21 võistlusklassis. Igal võistlusel jagatakse punkte alljärgnevalt: I koht 1p, II koht 2p, III koht 3p, IV koht 4p jne.

Arvesse lähevad mõlema võistluse tulemused. Väiksemate kohapunktide alusel selguvad 2 paremat, kes pääsevad koondisesse. Võrdsete punktide korral on määravaks EMV lühirada.

1-2 sportlast nimetatakse koondisesse SO koondise treenerite nõukogu (Raul Kudre, Mati Ojandu, Kuno Rooba, Raivo Rõõm) ettepanekul 2007.a. tulemusi ja 2007.a. EMV tulemusi arvestades.


Võistkonna suurus sõltub sportlaste sportlikust tasemest ja koondise koostamisel arvestatakse 2007.a. saavutatud tulemusi ja EMV 25-26.12.2007.a Kõverjärvel N21 vanuseklassis saavutatud tulemusi.


2. Koondise miinimumsuurus on 2 meest ja maksimaalne 4 meest + 2 naist.

3. Koondise nimetab SO-koondise treenerite nõukogu ning kinnitab EOL juhatus.

4. EOL tasub vastavalt eelarvele kuni 2 sportlase stardimaksu ja majutuse EM-il.

5. EOL kannab koondise treeneri osalemise ja reisikulud vastavalt EOLi eelarvele.
Kinnitatud EOLi juhatuse 29.09.2007 otsusega nr. 563