EOL noorte karikasari suusaorienteerumises 2008.a.


JUHEND


 1. EESMÄRK

Tõsta suusaorienteerumise populaarsust noorte hulgas.
Aktiviseerida klubides suusaorienteerumise harrastamist.
Leida uusi noori talente taliorienteerumise koondisesse.


 1. ORGANISATSIOON JA LÄBIVIIMISE KORD

Karikasarja üldist läbiviimist, punktiarvestust ja autasustamist korraldab EOL.Karikasari koosneb 8 osavõistlusest. Osavõistluse korraldajad on EOL klubid. Iga osavõistlus on eraldi võistlus, millel on oma iseseisev juhend.Osavõistlused viiakse läbi vastavalt osavõistluste juhendile ja kehtivatele EOL võistlusreeglitele.Võistlejate osavõtuga seotud kulud kannab võistleja ise, teda lähetav klubi või organisatsioon.


 1. OSAVÕTJAD

Karikasarjast osavõtjateks loetakse kõiki Eesti noororienteerujad, kes osalevad vähemalt ühel osavõistlusel.Vanuseklassid karikasarjas, kus arvestatakse osavõistluse punkte:


 1. REGISTREERIMINE

Karikasarjas osalemiseks ja koondarvestusse pääsemiseks eraldi registreerimist ei ole vaja.

Registreerimine igale osavõistlusele toimub selle juhendis määratud viisil ja tähtaegadeks. Iga osaleja vastutab ise osavõistlusel õigesse vanuseklassi registreerimise eest.


 1. OSAVÕISTLUSTE KUUPÄEVAD

Karikasarja arvestusse kuuluvad järgmised võistlused ( 8 )

25. detsember 2007 Eesti MV 2007        sprint   Rakvere 
26. detsember 2007 Eesti MV 2007        lühirada  Rakvere   
 5. jaanuar    Põlva MV          	lühirada  Värska  
 6. jaanuar    Põlva MV           tavarada  Värska               
 . jaanuar    Tallinna MV			tavarada  selgub hiljem
 9. veebruar    Eesti MV 2008        lühirada  Valgjärve
10. veebruar    Eesti MV 2008        tavarada  Valgjärve
23. veebruar    Kobrase auhinnavõistlus   sprint   Pikajärve


 1. TULEMUSTE ARVESTAMINE

  Karikasarja kokkuvõttes parimad selguvad osavõistlustel saadud punktide liitmise teel, kusjuures erinevatel osavõistlustel võistleja erinevates vanuseklassides osalemisel saadud punkte teise klassi üle ei viida.
  Igal osavõistlusel arvestatakse punkte alljärgnevalt: I koht – 30p., II koht – 27p., III koht – 25p., 4. koht – 24p., 5. koht – 23p., jne. Alates 27. kohast saavad kõik määrustepäraselt lõpetanud võistlejad 1 punkti.
  Arvesse lähevad igal osalejal 5 parema osavõistluse tulemused. Kui tulemused mõnel osavõistlusel mõnes vanuseklassis tühistatakse või osavõistlust ei toimu, siis need tulemused annavad kõikidele osalejatele 0 punkti.
  Punktide võrdsuse korral saab määravaks kõrgeimate kohtade arv, nende võrdsuse korral koht viimasel arvesse läinud etapil. Ametlik jooksev punktitabel avaldatakse internetis hiljemalt 1 nädal peale osavõistluse toimumist. Viide aadressil http://www.orienteerumine.ee


 1. AUTASUSTAMINE

Igal osavõistlusel toimub autasustamine vastavalt selle juhendile. Karikasarja arvestuses igal osavõistlustel eraldi autasustamist ei toimu. Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse kompleksarvestuse igas vanuseklassis 1. -3. koha saavutanuid karikaga.

Toetajatel ja sponsoritel on õigus välja panna lisaauhindu.


Kinnitatud EOL juhatuses 29.10.2007 nr 564