Eesti Orienteerumisliidu litsents aastaks 2007

Kehtivus

EOL 2007.a. litsents kehtib 01.12.2006 – 30.11.2007.

 

Litsentsi hind

Võistlusklass                  kuni 15.03.2007  alates 16.03.2007

HD21,HD35,HD40,HD45,HD50,H55   150kr            200kr
HD20,D55,HD60                   70kr            100kr
HD65+,HD18,HD16,HD14,HD12       30kr             50kr

Litsentsi hinna määrab vanusejärgne võistlusklass aastal 2007. Hinnad on Eesti kroonides.

Litsentsi omandamine

Litsentsi tellimise eelduseks on olemasolev EOLi kood. EOLi koodi saab tasuta, selleks tuleb täita vastav registreerimisvorm EOLi koduleheküljel (http://www.orienteerumine.ee/eteenused/tellikood.php) või täita ankeet orienteerumispäevaku korraldaja juures. Koodiomanike nimekirja on võimalik vaadata EOLi koduleheküljelt (http://www.orienteerumine.ee/eteenused).

Litsentsi tellimiseks tuleb täita ankeet EOLi koduleheküljel: (
www.orienteerumine.ee/eteenused/tellilitsents.php).

Kohustuslikud on järgmised andmed:

· EOLi kood

· Ees- ja perekonnanimi

· Sünniaeg

· Võistlusklass – vastavalt vanusele määratud võistlusklass aastaks 2007

· EOL Klubi – määrata ära hooajal 2007 o-jooksus esindatav EOLi kuuluv klubi. Kui litsentsi taotleja ei kuulu EOLi kuuluvasse klubisse, tuleb valida nimistust "-" ja soovi korral sisestada esindatav klubi väljale "Kool/asutus/klubi/ettevõte"

· Tegelik elukoht - Maakond/Linn

· Registreerija E-posti aadress

 

Litsents hakkab kehtima alates päevast, millal litsentsitasu on laekunud Eesti Orienteerumisliidu pangaarvele number 10220034030010 (Eesti Orienteerumisliit) Ühispangas.

Pangalingi kaudu maksjate andmed ilmuvad nimekirja 24h jooksul, tavamaksete korral 5 tööpäeva jooksul.

Litsentsi omanike nimekirja on võimalik vaadata EOLi koduleheküljelt (http://www.orienteerumine.ee/eteenused/eollitsents.php).

Muudatuste kohta litsentsi andmetes saata teade EOLi e-posti aadressile eol@orienteerumine.ee .

Litsentsiomanike õigused

EOL 2007. aasta litsentsiomaniku õigused:

·Pääseda EOLi 2007. aasta edetabelisse orienteerumisjooksus vastavalt edetabeli juhendile. Edetabeli punktide arvestust hakatakse pidama alates litsentsi kehtima hakkamise kuupäevast.

·Osaleda 2007. aasta Eesti individuaalsetel meistrivõistlustel orienteerumisjooksus, rattaorienteerumises ja suusaorienteerumises vastavalt EMV juhendile.

·Osaleda 2007. aasta Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel orienteerumisjooksus litsentsi märgitud EOL klubi võistkonnas vastavalt EMV juhendile.

·Saada litsentsi kehtivusperioodil soodustusi EOLi partneritelt ja klubidelt vastavalt kolmandate poolte pakkumistele.


Õigused hakkavad kehtima alates litsentsitasu laekumisest EOLi pangaarvele ja ei oma tagasiulatuvat mõju.

 

Muud

Käesoleva juhendiga määratlemata küsimused ja vaidlused seoses EOLi litsentsidega lahendab Eesti Orienteerumisliidu juhatus.

 

Vastu võetud :

Kinnitatud EOL juhatuses 30.09.2006, juhatuse otsus nr 490.