Eesti Orienteerumisliit
ENG
EST
RUS

Kaardid

O-kalender

Foorum

Registreeri võistlustele

EOLi kood
RSS

EOL Üldkogu

 

Viited:

EOLi üldkogu põhikirja järgsed õigused ja kohutused

12. Üldkogust võtavad osa kõik Liidu liikmed oma volitatud esindaja kaudu, samuti president, juhatuse liikmed ja tegevdirektor.
12.1.Hääleõigust Üldkogul omavad ainult Liidu liikmete volitatud esindajad.
12.2.Igal Liidu liikmel on Üldkogul üks hääl.
13. Üldkogu toimumise aeg ja koht ning esialgne päevakord tehakse liikmetele kirjalikult teatavaks hiljemalt 30 päeva enne koosolekut. Ettepanekud Üldkogu päevakorra kohta tuleb esitada Liidu juhatusele kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne Üldkogu. Juhatuse poolt kinnitatud lõplik päevakord koos materjalidega saadetakse direktsiooni poolt välja vähemalt 7 päeva enne Üldkogu. Liidu Üldkogu võib langetada otsuseid ainult päevakorda võetud küsimustes.
14. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui Üldkogul osaleb üle poole Liidu liikmetest.
15. Juhul, kui Üldkogu koosolekule koguneb vähem kui pool Liidu liikmetest, kutsutakse 30 päeva jooksul kokku uus Üldkogu sama päevakorraga, mille toimumisest teatatakse kõikidele Liidu liikmetele. Uuesti kokku kutsutud Üldkogu on otsustusvõimeline olenemata osalevate liikmete arvust.
16. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
16.1.Käesoleva põhikirja punktidega 20.1. ja 20.10 seotud otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest.
16.2.Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõikide Liidu liikmete nõusolek. Üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
17. Üldkogu juhataja on Liidu president või tema volitatud esindaja.
17.1.Üldkogu töö käik ja otsused protokollitakse. Protokollija valitakse osalejate hulgast. Protokolli õigsust kinnitavad oma allkirjadega Üldkogu juhataja ja protokollija.
18. Hääletamine on avalik. Juhul, kui vähemalt üks hääleõiguslikest osalejatest nõuab salajast hääletamist, tuleb läbi viia salajane hääletamine.
19. Erakorraline Üldkogu kutsutakse kokku Liidu juhatuse otsusega või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, milles peab olema ära näidatud kokkukutsumise põhjus.

20. Üldkogu pädevus:
20.1.võtab vastu Liidu põhikirja või teeb selles muudatusi;
20.2.otsustab kõik Liidu tegevuse põhiküsimused ja eesmärgid;
20.3.valib Liidu presidendi, kes on ühtlasi Liidu juhatuse liige, volituste tähtajaga kaks aastat;
20.4.valib seitsme- kuni üheksaliikmelise juhatuse volituste tähtajaga kaks aastat;
20.5.valib kolmeliikmelise revisjonikomisjoni liikmed;
20.6.määrab kindlaks revisjonikomisjoni pädevuse ja volituste tähtaja;
20.7.kinnitab Liidu sümboolika ja selle kasutamise korra;
20.8.määrab Liidu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
20.9.kinnitab tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande;
20.10.kinnitab järgneva majandusaasta eelarve ja tegevuskava;
20.11.otsustab Liidu ühinemise, jagunemise ja likvideerimise küsimused.
 

www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977
KlubiSHS(CMS) it: Tak-Soft 2007-2013, ver:1.2 2015-1203 www.tak-soft.com , Disain: Sirje Lind